Algemene voorwaarden

Malou Linders Choreography

KVK: 65305078
BTW-nummer: NL002263775B75

 1. Begrippen
  1.1 Malou Linders Choreography: onder handelsnaam Malou Linders Choreography is gevestigd aan de Mt. Lincolnweg 14P9, 1033SN te Amsterdam en is geregistreerd in het handelsregister onder KVK nummer 65305078 en BTW nummer NL002263775B75.

1.2 Algemene voorwaarden: deze door Malou Linders Choreography gehanteerde algemene voorwaarden, welke op de website van Malou Linders Choreography gepubliceerd zijn.

1.3 Deelnemer: degene die een klas volgt en/of wenst te volgen bij FORM Studio.
 

 1. Toepasselijkheid
  2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops bij Malou Linders Choreography, tenzij anders aangegeven. Door deelname aan een workshop verklaart de Student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Malou Linders Choreoography kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Malou Linders choreography zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

 1. Workshops
  Studenten kunnen losse workshops volgen en deze aanschaffen via de ticketpagina op de website van Malou Linders Choreography.
 2. Prijzen, betaling en prijswijziging
  Een workshop moet voorafgaand aan de te volgen les betaald worden. Betaling kan worden gedaan via iDeal of Paypal. Cash betalingen zijn niet mogelijk.
 3. Aansprakelijkheid
  9.1 Malou Linders Choreoography aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies, diefstal of schade verband houdende met het volgen van workshop bij Malou Linders Choreography .
   
  9.2 Er bestaat altijd een kans om een blessure op te lopen tijdens een workshop. Door deelname aan een les bij Malou Linders Choreography aanvaardt de student dit risico op een blessure. Malou Linders Choreography biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
   
  -Consulteer een arts voordat je met lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
   
  -Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende docent weten voordat je aan de les begint.
   
  -Luister naar en volg de instructies van de docent.
   
  -Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
   
  -Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.
   
  -Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
   
  -Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
   
  -Onze docenten zijn geen artsen en beschikken niet over medische kennis, zij kunnen u enkel adviseren op het gebruiken van alternatieve posities tijdens de les indien u fysiek gelimiteerd bent. Vraag dus nooit om medisch advies aan onze docenten.
 4. Persoonsgegevens
  Malou Linders Choreography verzamelt persoonsgegevens van de studenten voor het bijhouden van haar klantenbestand. Malou Linders Choreography gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
   
 5. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.